Kodak Black & White Fixer for Film & Paper, Make 1 Gallon 5160320 (same 1971746)

Описание лота (перевод)